Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 10-01-2020

Sag nr. 2019-216

Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I for HCS A/S Transport & Spedition (advokat Helge Werner)

Det forhold, at medarbejderne i en renovationsvirksomhed selv skulle vaske deres arbejdstøj, udgjorde ikke et overenskomstbrud, selv om virksomhedens lokalaftale ikke regulerede spørgsmålet.

Sagen angik, om en renovationsvirksomhed havde begået overenskomstbrud ved at lade virksomhedens medarbejdere stå for vask af arbejdstøj under omstændigheder, hvor virksomheden havde stillet de nødvendige maskiner og vaskemidler til rådighed på arbejdspladsen.

Parterne var enige om, at renovationsvirksomheden som arbejdsgiver efter arbejdsmiljøloven havde pligt til at stille rent arbejdstøj til rådighed for medarbejderne.

Arbejdsretten fandt, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at lokalaftaler typisk ikke indeholder bestemmelser om vask af arbejdstøj og andre interne forhold i virksomheden. Efter bevisførelsen kunne det endvidere lægges til grund, at medarbejderne på virksomheden siden 2015 selv havde vasket deres tøj. Opgaven bestod i, at medarbejderne selv lagde det snavsede tøj i en vaske- og tørremaskine og tog det rene tøj ud efter endt vask. Denne opgave udførtes af medarbejderne i alle afdelinger af HCS A/S Transport & Spedition og også i den virksomhed, som tidligere havde renovationskontrakten med kommunen.

Arbejdsretten fandt under disse omstændigheder, at det ikke kunne anses for godtgjort, at virksomheden havde begået brud på Dagrenovationsoverenskomsten ved at lade medarbejderne udføre den begrænsede opgave i forbindelse med vask af arbejdstøjet, selv om der ikke i lokalaftalen var taget stilling til, om denne opgave skulle aflønnes særskilt.

 

Arbejdsretten frifandt på denne baggrund virksomheden.