Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 15-10-2020

Sag nr. 2019-287

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Grakom Arbejdsgivere for CCL LABEL A/S (advokat Helge Werner).

Bod for konstateret overenskomstbrud

Ved voldgiftskendelse af 10. maj 2019 fastslog opmanden, at CCL LABEL A/S havde handlet i strid med Den Grafiske Overenskomst ved at have ansat en løsarbejder på overenskomstens område.

 Sagen for Arbejdsretten angik, om dette overenskomstbrud var bodspådragende over for CCL LABEL A/S.

 Under hensyn navnlig til, at den pågældende medarbejder i en længere periode havde udført overenskomstdækket arbejde i virksomheden og uden ansættelsesbevis, fandt Arbejdsretten, at virksomheden havde udvist en sådan uagtsomhed i relation til det spørgsmål, der blev afgjort ved voldgiftskendelsen, at bod for det konstaterede overenskomstbrud var forskyldt. Boden blev efter en samlet bedømmelse fastsat til 5.000 kr.