Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 30-01-2020

Sag nr. 2020-215

Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Byggegruppen (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for XX ApS under konkurs (advokat Elisabeth la Cour)

Konkursbo måtte anses for at hæfte for et efterbetalingskrav, som var rejst over for boet. 

Sagen angik, om et selskab, som var under konkurs, hæftede for et efterbetalingskrav, som 3F havde rejst på vegne af en række medlemmer, som havde været ansat i en række selskaber, herunder det selskab, som var under konkurs. Kravet angik løn, feriegodtgørelse, pension, kørepenge mv. for perioder mellem juni 2018 og marts 2019.

Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten, at det måtte lægges til grund, at det selskab, som var under konkurs, havde samme adresse, samme ejer og samme direktør som to andre selskaber. Det måtte endvidere lægges til grund, at virksomhederne havde de samme medarbejdere og arbejdsopgaver samt den samme kundekreds.

 Arbejdsretten fandt under disse omstændigheder, at der i arbejdsretlig henseende forelå identitet mellem selskaberne.

 

Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at konkursboet måtte anses for at hæfte for det efterbetalingskrav, som var rejst over for konkursboet, og at der ikke forelå oplysninger, der gjorde det antageligt, at et nyt selskab skulle have overtaget hæftelsen for kravet.