Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 15-09-2020

Sag nr. FV2019.0129 Børge Dahl

Foreningen af Speciallæger for A mod Region X

En region havde sagligt grundlag for, at afskedige en sygehusdirekør. Sygehusdirektøren havde derfor ikke krav på godtgørelse for uberretiget opsigelse.