Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 21-01-2020

Sag nr. FV2019.0110 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for Akkordsjak med bl.a. A og E mod Dansk Byggeri for Svaneeng A/S

Virksomhed skal ved indgået forlig i sag betale i alt 164.000 kr. til akkorddeltagerene i henhold til akkordoverskudsandel, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og procesrente.