Spring over hovedmenu

Opmandsafgørelse af 26-03-2020

Sag nr. FV2019.0129 Børge Dahl

Foreningen af Speciallæger som mandatar for A mod Region Sjælland

Sagen kunne ikke udsættes ud fra princippet i retsplejelovens § 345, som følge af en strafferetlig efterforskning mod en offentlig myndighed. Endvidere var der ikke på forhånd grundlag for at fastslå, at afgivelse af vidnesbyrd ville stride mod selvinkrimineringsforbuddet.

Partnerne blev indkaldt til telefonisk forberedende møde.