Spring over hovedmenu

Afgørelse af 26-03-2020

Sag nr. FV2019.0129 Børge Dahl

Foreningen af Speciallæger som mandatar for A mod Region X

Begæring om udsættelse af faglig voldgift, som følge af strafferetlig efterforskning mod offentlig myndighed, blev ikke taget til følge.