Spring over hovedmenu

Kendelse af 23-11-2021

Sag nr. 20200931 Børge Dahl

Dansk Metal for 18 navngivne medarbejdere mod DI for Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden.

Afskedigelse af 18 medarbejdere med mere end 25 års anciennitet var saglig, da der blev brugt saglige kriterier i vurderingen af, hvilke medarbejdere der skulle afskediges, og afskedigelserne var begrundet i arbejdsmangel grundet COVID-19.