Spring over hovedmenu

Protokol af 12-10-2021

Sag nr.20210243

3F for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for HB-CARE A/S

Arbejdsgiver havde ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelse af medarbejder ikke var begrundet i dennes arbejde i kommunalbestyrelsen, hvorfor arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse efter lov om kommunernes styrelse, § 16 d.