Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 25-05-2021

Sag nr. 20201146 Hanne Schmidt

Parter: HK Danmark for A mod DI for Envases Europe A/S

Sagen angår om, Envases Europe A/S’ opsigelse af A den 11. september 2020 var saglig. Hvis opsigelsen findes usaglig, skal der tillige tages stilling til, om Envases Europe skal betale godtgørelse til A.