Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 25-10-2021

Sag nr. 20210803

Serviceforbundet for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Administrationsorganisationen BO-VEST

Det var berettiget at bortvise medarbejder, der ikke ville efterkomme pålæg om test for covid-19.