Spring over hovedmenu

Dom af 14-12-2021

Sag nr. 2021-1104

Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Dansk Sygeplejeråd for et antal medlemmer af forbundet.

Om yderligere skærpelse af bod som følge af systematiske og gentagne arbejdsnedlæggelser blandt sygeplejersker

Sagen angik en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt sygeplejersker i perioden fra og med den 8. oktober 2021 til og med til den 3. november 2021. Spørgsmålet var, om de deltagende sygeplejersker skulle pålægges en særligt skærpet bod.

Forud for disse arbejdsnedlæggelser var der gentagne gange givet pålæg i Arbejdsretten om at genoptage arbejdet og at holde det normaliseret, ligesom der var pålagt bod på først 56 kr. pr. time og senere gentagne gange skærpet bod på 86 kr. pr. time. Arbejdsretten konstaterede på den baggrund, at de gentagne pålæg om at holde arbejdet normaliseret og gentagne pålæg af skærpet bod på 86 kr. pr. strejketime ikke førte til, at arbejdsnedlæggelserne ophørte.

Arbejdsretten fandt imidlertid på baggrund af bl.a. hidtidig praksis, at der uanset arbejdsnedlæggelsernes betydelige omfang og systematiske karakter ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fravige det klare udgangspunkt, hvorefter det er den sædvanlige skærpede timebod på 86 kr. pr. time, der anvendes også ved fortsatte arbejdsnedlæggelser efter gentagne pålæg i Arbejdsretten.

Arbejdsretten fastsatte derfor boden for de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til 86 kr. pr. time.