Spring over hovedmenu

Dom af 21-04-2021

Sag nr. 2020-436

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod SJT ApS under konkurs

SJT ApS (nu under konkurs) og Fagligt Fælles Forbund indgik den 4. juni 2019 en tiltrædel-sesoverenskomst til Transport- og Logistikoverenskomsten mellem 3F og DIO I. Sagen angår krav om efterbetaling af løn til A for perioden 4. juni 2019 til 27. marts 2020 i henhold til til-trædelsesoverenskomsten.