Spring over hovedmenu

Dom af 28-06-2021

Sag nr. 2019-686

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for PJSC Aeroflot Russian Airlines

Opsigelse udgjorde ikke organisationsforfølgelse.

Sagen angik navnlig, om opsigelse af en medarbejder var udtryk for organisationsforfølgelse. Arbejdstagersiden anførte bl.a., at opsigelsen fandt sted kort tid efter afslutningen af et længere forhandlingsforløb, hvor medarbejderen var kommet i fokus. Ifølge forliget skulle arbejdsgiveren betale 900.000 kr. for manglende betaling af pension mv. til tre af selskabets ansatte, ligesom arbejdsgiveren skulle anerkende at være forpligtet af en overenskomst med HK Privat. Opsigelsen var ifølge arbejdsgiversiden begrundet i omstruktureringer.

Arbejdsretten lagde til grund, at der under forhandlingsforløbet havde været en anspændt stemning, bl.a. på et møde godt et år forud for opsigelsen hvor medarbejderen deltog. Arbejdsretten lagde videre til grund, at der som følge af instrukser fra arbejdsgiverens hovedkontor opstod behov for omstruktureringer, hvorved en del af medarbejderens arbejdsopgaver bortfaldt. Arbejdsretten lagde endvidere til grund, at medarbejderen blev tilbudt ansættelse i en af tre nyoprettede stillinger, der blev besat via outsourcing.

Arbejdsretten udtalte, at forløbet omkring besættelsen af de nyoprettede stillinger ikke var belyst på en sådan måde, at det kunne vurderes, om opsigelsen på grund omstruktureringen var saglig. Det måtte imidlertid lægges til grund, at medarbejderen blev tilbudt mulighed for fortsat ansættelse i en af de nye stillinger, og at afskedigelsen var en følge af omstruktureringen, der endte med outsourcing af disse stillinger. På denne baggrund var det ikke bevist, at opsigelsen – selv om den skete forholdsvis kort tid efter forliget, hvorefter arbejdsgiveren skulle efterbetale et betydeligt beløb bl.a. til den pågældende medarbejder – havde baggrund i forliget og de anspændte forhandlinger forud herfor. Det var således ikke godtgjort, at opsigelsen var udtryk for organisationsforfølgelse.

Herudover tog Arbejdsretten stilling til et spørgsmål om efterbetaling af beløb til Fritvalgs Lønkonto og til udmåling af bod for forsinket betaling af pension mv.