Spring over hovedmenu

Dom af 28. september 2021 28-09-2021

Sag nr. 2020-1617

Fagbevægelsens Hovedorganisation for BUPL og FOA mod KL for X Kommune

Tjenestefritagelse og advarsler til to fællestillidsrepræsentanter var ikke misbrug af ledelsesretten eller organisationsfjendtlig adfærd.

Under et medlemsmøde med deltagelse af bl.a. to fællestillidsrepræsentanter opstod en episode, hvor et antal medarbejdere skaffede sig adgang til personalemapper i et ulåst arkivskab på institutionslederens kontor. Fællestillidsrepræsentanterne blev tjenestefritaget i ca. 1 uge, mens kommunen undersøgte episoden nærmere. Kommunen traf senere beslutning om at tildele begge en advarsel.

Sagen angik navnlig, om kommunen ved at tjenestefritage fællestillidsrepræsentanterne og tildele dem en advarsel havde misbrugt ledelsesretten og udvist organisationsfjendtlig adfærd.

Arbejdsretten fandt, at tjenestefritagelserne var rimeligt begrundede i kommunes behov for at få klarlagt, om forløbet indebar bortvisningsgrundlag. Arbejdsretten fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der på baggrund af de gennemførte undersøgelser var grundlag for at meddele tillidsrepræsentanterne en advarsel. Der var ikke grundlag for at antage, at tjenestefritagelserne eller advarslerne tillige var begrundet i fællestillidsrepræsentanternes organisationsforhold.

Kommunen blev derfor frifundet.