Spring over hovedmenu

Dom af 07-05-2021

Sag nr. 2020-1434

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F Den Grønne Gruppe

Sagen angår, om overenskomsten mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for alment forefaldende arbejde på golfbaner og golfbanevirksomheder finder anvendelse ved aflønning af elever, der uddannes til greenkeeper eller groundsman, og er ansat ved en af GLS-A’s medlemsvirksomheder. Det er i den forbindelse bl.a. spørgsmålet, om det falder inden for Arbejdsrettens kompetence til at tage stilling hertil. Sagen angår endvidere, om 3F har begået brud på overenskomsten og loyalitetspligten ved at gøre gældende, at overenskomstens bestemmelser om elever ikke gyldige.