Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-07-2021

Sag nr. FV2020-1294 Lars Hjortnæs

CO-Industri for 3F Industrigruppen for et antal medlemmer af forbundet mod DI Overenskomst I v/ DI for Soltra ApS

Sagen angår forståelsen af § 22, stk. 2 og 4, i Industriens Overenskomst og vedrører lønfastsættelsen i den indklagede virksomhed i 2019 og 2020. Efter sagens behandling var det ikke godtgjort, at der ikke fandt individuelle lønforhandlinger sted i den omhandlede periode, og der findes efter bevisførelsen ikke at foreligge sikre holdepunkter for, at den opnåede lønspredning var utilstrækkelig.