Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-06-2021

Sag nr. FV2020-984 Børge Dahl, Oliver Talevski og Lene Pagter Kristensen

HK Privat mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lejerbo

Overgangsreglerne til den nye ferielov indebærer, at ferie, der er optjent i pe­rioden fra 1. sep­tem­ber 2019 til 31. august 2020, ”indefryses” og ikke kan af­hol­des eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

I den for­bin­del­se er der opstået en uoverensstemmelse mellem HK Privat på den ene side og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lejerbo på den anden side. Uover­ensstemmelsen angår, hvad der skal ske med det særlige ferietillæg (ud over det lovbestemte ferietillæg på 1 %), som en medarbejder har optjent i henhold til § 12, stk. 2, i overenskomsten mel­lem HK Privat og BL – Danmarks Almene Boliger i perioden fra den 1. sep­tember 2019 til den 31. august 2020. Voldgiftsretten fandt, at tillægget ikke er bortfaldet, men skal udbetales til medarbejderne.