Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-05-2021

Sag nr. FV2021-49 Børge Dahl

Parter: Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Industri Overenskomst I for X-virksomhed

Et spørgsmål under sagen er, om en overenskomstbestemmelse, som tillader varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer over en 3 måneders periode, udelukker aftaler af kortere varighed.  

 

Det er endvidere et spørgsmål, om en rejseordning, hvorefter der i forbindelse med indkvartering i sommerhus ved lønudbetaling hver 14. dag betales et beløb for kost på 100 kr. pr. rejsedag, lever op til overenskomstens krav til rejse efter regning og minimumsstandard.

 

Der er yderligere spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveren har betalt feriegodtgørelse.