Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-03-2021

Sag nr. FV2019.0106 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri DI Overenskomst I for Amcor Flexibles Denmark ApS

Kvalifikationstillæg indgår i beregningen af element 3, overtidstillæg for arbejde lørdage og søndage, i lokalaftalen af 23. oktober 2018 om kontinuerlig drift.