Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-12-2021

Sag nr. FV2021-1109 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet for A mod TEKNIQ Arbejdsgiverne for X A/S

Tvisten vedrører den lønmæssige indplacering under VVS-overenskomstens punkt 26 af en EUXelev.