Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-03-2021

Sag nr. FV2019-693 Oliver Talevski

Dansk Sygeplejeråd mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Kliniske sygeplejespecialister med erhvervet mastergrad, der var knyttet til lukkede, psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, havde ikke krav på at modtage et funktionstillæg på 18.000 kr. efter en forhåndsaftale fra 2011 oveni et samlet funktionstillæg på 75.200 kr. efter en forhåndsaftale fra 2016.