Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-08-2021

Sag nr. FV 2020-1437 Børge Dahl

FOA som mandatar for A, B, C, D, E, F, G, H, I og J mod X Kommune

Afskedigelse af 10 medarbejdere var rimeligt begrundet, idet der på tidspunktet for opsigelserne forelå en sagligt begrundet arbejdsmangel i et omfang svarende til de foretagne opsigelser.