Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-12-2021

Sag nr. FV2021-38 Jørgen Steen Sørensen

Lærernes Centralorganisation mod Skatteministeriet for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Sagen angår, hvordan medarbejdere, der overføres fra en produktionsskole med ansættelse i henhold til Organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler til en institution med ansættelse i henhold til Organisationsaftale for lærere m.fl. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) skal have beregnet deres lønanciennitet.