Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-10-2021

Sag nr. FV2021-658 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for Betonsjak v/A mod DI Overenskomst III (DIO III) for Enkon A/S

Sagen angår et arbejde for Enkon A/S på X byggeplads udført af et betonsjak med A som sjakbajs. Der er uenighed om, hvorvidt der under akkordforhandlinger mellem virksomhed og sjak er indgået en aftale om udførelse af arbejdet efter en priskurant udarbejdet af 3F. Der er endvidere uenighed om, hvorvidt virksomheden under det efterfølgende fagretlige forløb har efterlevet konklusionen ved en lokalforhandling.