Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-10-2021

Sag nr. FV2020-1694 Jørgen Steen Sørensen

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A mod DI som mandatar for ISS Facility Services A/S

Sagen angår, om ISS Facility Services A/S (herefter ISS) har været berettiget til
at bortvise A fra hans stilling som servicemedarbejder. Bortvisningen er begrundet i, at A den 20. september 2020 kom hjem fra et ferieophold i Rumænien og
derfor – som følge af de dagældende anbefalinger om karantæne ved indrejse
fra ”orange” lande – ikke kunne møde på arbejde den 28. september 2020, hvor
hans ferie sluttede.