Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-06-2021

Sag nr. FV2020-1265 Børge Dahl

Parter: Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A mod DI Dansk Byggeri som mandatar for X-virksomhed

Sagen angår opsigelse af en sygemeldt medarbejder. Spørgsmålet er i første række, hvad overenskomstens beskyttelse mod opsigelse ved arbejdsskade er betinget af, og dernæst, om den pågældende medarbejder var uarbejdsdygtig som følge af tilskadekomst under arbejde og i øvrigt opfyldte betingelserne for at være beskyttet mod opsigelse, således at der var krav på løn under tilskadekomst i indtil 8 uger.