Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-06-2021

Sag nr. FV2020-1438 Oliver Talevski

FOA for A mod KL for X Kommune

Arbejdsgiver havde ikke løftet bevisbyrden for, at medarbejderen forsætligt udøvede eller forsøgte at udøve vold mod en beboer på en institution, og allerede derfor var arbejdsgiveren ikke berettiget til at afskedige medarbejderen, der efter en samlet vurdering blev tilkendt en godtgørelse på 30.000 kr.