Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-06-2021

Sag nr. FV2021-40 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI Dansk Byggeri/DIO III for Store-Hedebyg Entreprise A/S

Sagen angår arbejde på en akkord, hvis færdiggørelse måtte afvente en bygherreleverance, og hvor akkordholdet i stilstandsperioden udførte arbejde på en anden af arbejdsgiverens pladser. Spørgsmålet er, om akkorddeltagerne, som efter stilstandsperioden fuldførte akkorden, for det andet arbejde på den anden plads i akkordstilstandsperioden har krav på at blive aflønnet med timefortjenesten i den midlertidigt afbrudte akkord.