Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-06-2021

Sag nr. FV2021-61 Jørgen Steen Sørensen

HK Danmark på vegne af Forhandlingsfællesskabet som mandatar for A mod KL for X Kommune

Berettiget at afskedige tjenestemandsansat specialist, der på tidspunktet for afskedigelsen var tillidsrepræsentant.