Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-10-2021

Sag nr. FV2020-1556 Børge Dahl

3F Transportgruppen for A og B mod DI Overenskomst I v/DI for Umove Vest A/S

Sagen angår tillidsrepræsentanters ret til frihed med løn efter AKT-overenskomsten. Spørgsmålet er, om en tillidsrepræsentant, som har forladt arbejdet efter at have underrettet arbejdsgiveren om fravær til tillidsrepræsentantarbejde, har ret til frihed og løn herfor, medmindre underretningens berettigelse anfægtes fagretligt. Spørgsmålet er endvidere, om to tillidsrepræsentanter har ret til betalt tjenestefri i forbindelse med deltagelse den 24. juni 2020 i et informationsmøde for tillidsrepræsentanter om overenskomstresultatet arrangeret af 3F Transportgruppen.