Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-04-2021

Sag nr. FV2019.0126 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for medlemmerne A og B mod DI Dansk Byggeri for Tømrer- og Snedkerværkstedet Løsning A/S

Bygningsoverenskomstens § 6 finder kun anvendelse ved vikarbureauers udsendelse af vikaransatte medarbejdere, og derfor ikke ved udlån/udleje af medarbejdere fra virksomheder, som ikke er vikarbureauer, til midlertidigt arbejde i en anden virksomhed inden for den pågældende branche under dennes ledelse og kontrol.