Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-07-2020

Sag nr. FV2020-1507 Anne Louise Bormann

FADL Hovedforeningen mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn mod Region Sjælland

FADL fik ikke medhold i, at det skulle fremgå af ansættelseskontrakter for lægestuderende, som ansættes som lægevikarer på sygehuse, hvilken værdi, der blev indberettet til skattemyndighederne, af den bolig, som vikarerne får stillet til rådighed. Der var i øvrigt ikke grundlag for at pålægge regionen bod eller godtgørelse for mangler ved ansættelseskontrakterne.