Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-12-2021

Sag nr. FV2020-1177 Lene Pagter Kristensen

Serviceforbundet mod DI Overenskomst II For Securitas A/S

Sagen angår, om ekstra tillæg til lønnen, som er indrømmet fællestillidsrepræsentanterne A og B
gennem tillæg til deres ansættelsesaftaler, kan modregnes i vederlaget efter § 24, stk. 10 B, i Brancheoverenskomst for Vagtselskaber 2017-2020.