Spring over hovedmenu

Kendelse af 03-11-2021

Sag nr. FV2020-712 Børge Dahl

Ergoterapeutforeningen for A mod X Kommune

Sagen angår X Kommunes opsigelse af A. Hovedspørgsmålet er, om opsigelsen har været berettiget.