Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2021

Sag nr. FV2020-1317 Lars Hjortnæs

Dansk Sygeplejeråd for A mod X Kommune

Saglig opsigelse af A uden forudgående advarsel.