Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2021

Sag nr. FV2021-37 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod DI Dansk Byggeri (DI Overenskomst III) for Ørskov Byg og Montage

Sagen vedrører, hvorledes et krav om etablering velfærdsforanstaltninger ”på eller i umiddelbar nærhed af byggepladsen” skal forstås.