Spring over hovedmenu

Kendelse af 30-06-2021

Sag nr. FV2021-73 Jens Kristiansen

3F Transportgruppen mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/TA

Uoverensstemmelsen vedrører, om det er muligt at aflønne kørsel i ”garantibiler”
med rådighedsløn i perioder, hvor chaufføren ikke udfører arbejde, men står til rådighed for vognmanden.