Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-01-2021

Sag nr. FV2018-0139 Lars Hjortnæs

FH for 3F mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for X-virksomhed

Det var ikke berettiget, at den indklagede virksomhed bortviste 2 medarbejdere med den begrundelse, at de var udeblevet fra en sygefraværssamtale.