Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-10-2021

Sag nr. FV2020-169 Anne Louise Bormann

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI som mandatar for Coor Service Management A/S

Servicemedarbejder i svømmehal fik i forbindelse med tilbagevenden fra barsel tilbudt arbejde på skiftende arbejdssteder og med et væsentligt lavere timetal end, hvad der fulgte af hendes kontrakt. Da 3F protesterede, fik hun lov at vende tilbage til arbejdet i svømmehallen, men blev umiddelbart efter opsagt som følge af, at svømmehallen havde opsagt sin kontrakt med virksomheden. Ved voldgiftskendelsen blev det fastslået, at der var tale om så væsentlige ændringer af hendes arbejdsvilkår, at det kunne sidestilles med en opsigelse, og at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at det ikke havde sammenhæng med hendes fravær på grund af barsel. Hun havde ikke mistet muligheden for at påberåbe sig dette som følge af sin tilbagevenden til det oprindelige arbejdssted. Hun blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Hun havde ikke tillige krav på godtgørelse for den afskedigelse, der skete efter hendes tilbagevenden til svømmehallen.”