Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-04-2021

Sag nr. FV2020-1221 Børge Dahl

Finansforbundet som mandatar for A (advokat Christina Nøhr Lørrits) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for Lokal Forsikring G/S

Bortvisning af en assurandør, der var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, for krænkelse af den tavshedspligt, som påhviler bestyrelsesmedlemmer, var ikke berettiget.