Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-12-2021

Sag nr. FV2021-317 Jørgen Steen Sørensen

DM for A mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Sagen angår, om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har været berettiget til at bortvise A fra hendes stilling som bl.a. postdoc på akademiet. Bortvisningen skyldes et forløb den 23. oktober 2020, hvor en gipsbuste af Frederik den 5., der i 1754 grundlagde Kunstakademiet, blev fjernet fra akademiets Festsal på Charlottenborg og skubbet i Københavns Havn.


Hvis bortvisningen ikke har været berettiget, angår sagen endvidere opgørelsen af As krav på erstatning og godtgørelse.