Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-01-2021

Sag nr. FV2020-993 Jørgen Steen Sørensen

Farmakonomforeningen som mandatar for A mod Danmarks Apotekerforening for X-Apotek v/B

En apoteker kan, efter at have gennemført en drøftelse med farmakonomen i henhold til § 8 F, stk. 3, 2. pkt., i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Farmakonomforeningen (2018-2021), ensidigt bestemme, at udført overarbejde skal afspadseres (og ikke udbetales) under forudsætning af, at afspadseringen i overensstemmelse med overenskomstens § 8 F, stk. 6, sker inden for 3 måneder efter den måned, hvori overarbejdet er udført. Endvidere er der ikke er krav om, at pålæg om afspadsering varsles i henhold til overenskomstens § 8 A, stk. 4, 2. pkt.