Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-10-2021

Sag nr. FV 2021-151 Jytte Scharling

Serviceforbundet mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Økonomistyrelsen

Ikke godtgjort, at tillæg for ministerchauffører i § 5 i Cirkulære af 5. april 2019 om organisationsaftale for vagtfunktionærer i staten mv. er begrænset til kun at omfatte kørselsarbejde.