Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-10-2021

Sag nr. FV2021-385 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod DIO Overenskomst III (DIO III) for Jakon A/S

Når svende tildeler akkordoverskud til elever, oppebærer eleven de overenskomstbestemte tillæg, som svendene ved udbetaling af andelen til dem ville have oppebåret, herunder pensionsbidrag.