Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-09-2021

Sag nr. FV2020-1742 Jon Stokholm

Fødevareforbundet NNF mod DI for Swedish Match Denmark A/S

Swedish Match har i en årrække afregnet efter den fødevareindustrielle overenskomsts § 41 om opsparingsordning og ikke efter overenskomstens § 42 om fuldlønsordning.
Parterne er enige om, at der rettelig burde være administreret efter § 42, og at der derved er opstået et efterbetalingskrav.