Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-06-2021

Sag nr. FV2021-36 Jon Stokholm

3F Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst II/Elis Danmark A/S (tidligere Berendsen Textil Service A/S).

Tvisten angår forståelsen af ordet ”presserende” i Vaskerioverenskomstens § 26, der vedrører presserende arbejde 1. maj og Grundlovsdag, samt om arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderne helligdagsarbejde efter Vaskerioverenskomstens § 30.