Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 07-10-2021

Sag nr. 20191156

Ledernes Hovedorganisation for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Råstof

Bortvisning af medarbejder var berettiget, da medarbejderen påtog sig bibeskæftigelse uden den fornødne accept fra arbejdsgiveren iht. medarbejderens ansættelseskontrakt.