Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-09-2021

Sag nr. FV2020-247 Lene Pagter Kristensen

HK Privat mod DI Overenskomst I v/DI

Tvisten i sagen angår fortolkningen af en bestemmelse i bilag 12 til overenskomst SAS – HK Luftfart
SAS 2017-2020. Bilag 12 har overskriften ”Gældende for Scandinavian Ground Handling”, og
den omtvistede bestemmelse omhandler, hvilke arbejdsopgaver vikarer kan udføre.