Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 29-09-2021

Sag nr. FV2021-210 Peter Thønning

HK Handel for A mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (BBA) som mandatar for COOP Danmark A/S

Der er under denne sag tvist om, hvorvidt COOP Danmark A/S’ (”Coop”) bortvisning af tillidsrepræsentant A fra hans stilling som IT-supporter var uberettiget, og om A i givet fald har krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse efter funktionærlovens § 2b samt om Coop og Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (”BBA”) skal betale bod til HK Handel.